Ekologická poradna nabízí bezplatné poradenství v těchto oblastech:

Domácí ekologie

 • Třídění odpadů a kompostování
 • Značení výrobků (co znamenají značky ekologický šetrný výrobek, BIO, fair trade aj.)
 • Jak si vybrat čistící a prací prostředky
 • Biopotraviny a ekologické zemědělství.
 • Úspory energie v domácnostech.

Informace o regionu Drahanská vrchovina

 • Naučné stezky a cyklostezky v regionu.
 • Místní studánky a kvalita jejich vod.
 • Regionální historie Drahanské vrchoviny.
 • Ekologické organizace působící na Drahanské vrchovině.

Základní informace o legislativě v oblasti životního prostředí

Metody komunitního plánování

Poradenství organizacím / institucím

 • Práce s dobrovolníky (akreditace, dobrovolnické programy, vytváření koncepcí pro práci s dobrovolníky apod.)
 • Plánování činnosti organizace (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé plány).
 • Informace o vyhlašovaných grantových řízeních.

TIPY

 • Návštěvníkům poradny je k dispozici knihovna literatury se zaměřením na životní prostředí a ekologii.
 • V poradně můžete bezplatně odložit drobný hliníkový odpad.