Drahanská vrchovina

Drahanska vechovinaDrahanské vrchovině (mimo oblast Moravského krasu) bylo a stále je věnováno poměrně málo pozornosti. Při bližším pohledu však vynikne její dosud velká přírodní hodnota. Drahanská vrchovina je krajinou donedávna opomíjenou. Přesto, nebo možná právě proto, jsou zde v posledních letech nacházeny mnohé přírodních zajímavostí, které jsou příjemným překvapením pro turisty i odborníky. Na několika místech byly v nedávné době dokonce zahájeny výzkumné práce.

Jestliže je Moravský kras z geologického hlediska samostatným územím, pak geograficky patří k Drahanské vrchovině. Tato náhorní oblast, která se rozkládá mezi Jevíčkem a Konicemi na severu a Brnem a Vyškovem na jihu, má jedno z nejčistších ovzduší v České republice. Na chráněnou krajinnou oblast Moravský kras bezprostředně navazuje na východě území, které donedávna administrativně spadalo pod okres Vyškov, a které dnes tvoří mikroregion, jenž se dá nazvat krajem krysaře z Hameln. Co má společného pověst, podle které byly napsány pohádky a ztvárněny kreslené filmy či muzikál, s tímto koutem Moravy? Překvapivě mnoho! Toto hornaté území bylo z větší části osídleno až v 2. polovině 13. století kolonisty z německých a rakouských zemí, mezi nimiž byli i mladí lidé z Hameln, kteří roku 1284 založili osadu Hamlíkov a současně osídlili několik okolních vsí. Hamlíkov, jehož pozůstatky se nacházejí poblíž Podomí a Ruprechtova, později zanikl.