Evropská dobrovolná služba – inspirace ze zahraničí zdarma

Evropská dobrovolná služba (EDS) je zajímavým projektem určeným mladým, ale i neziskovým organizacím či školám. Nabízí lidem ve věku 18-25 let možnost vyrazit do zahraničí na zkušenou. Neziskové organizace tak mohou „odměnit“ své dobrovolníky formou zahraničního pobytu, kde získají cenné zkušenosti a kontakty. Existuje i opačná varianta, v rámci které organizace do svých řad přijímá dobrovolníka či dobrovolnici ze zahraničí. To vše zcela bezplatně. EDS má rozměr neformálního a interkulturního vzdělávání. Dobrovolník se aktivně zapojuje do projektu, který si vybere a tím získávání nové zkušenosti, poznatky, dovednosti.

Evropskou dobrovolnou službu zaštiťuje Česká národní agentura mládež (dále jen ČNA). Ta registruje jak organizace, které by rády své dobrovolníky do zahraničí vyslaly (od toho pojem vysílající), tak organizace, které mají zájem o zahraniční dobrovolníky (tzv. hostitelské organizace). Agentura samozřejmě eviduje i ty, které již jsou registrovány. Na Českou národní agenturu se mohou obracet i mladí lidé, kteří by rádi na zahraniční dobrovolnický pobyt vyrazili, ale nemají žádnou organizaci, která by je „vyslala“.

Jednou z organizací, které jsou do EDS zapojené a mají zkušenosti se zahraničními dobrovolníky je brněnské Centrum volného času Lužánky. Podobnosti o Evropské dobrovolné služby také získáte přímo na adrese:

Česká národní agentura mládež
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Tel./fax: 224 872 280
www.youth.cz

Pro rámcovou představu přinášíme stručný výtah toho nejdůležitějšího o dobrovolnictví v rámci Evropské dobrovolné služby, jakožto i o vysílajících as hostitelských organizacích.