Studánky Drahanské vrchoviny

StudankaStudánky jsou významným krajinotvorným prvkem, který odráží náš přístup ke krajině a zájem o její historii. Drahanská vrchovina patří díky své geologické stavbě mezi oblast s nejsilnější pramennou činností vůbec. Mokřady, tůně, prameniště, prameny a studánky zvyšují ekologickou hodnotu daného území. Jejich mimořádnost tkví v důležitém zastoupení v koloběhu vody, v krajinné a přírodní hodnotě, v nenahraditelnosti funkce ve stabilitě ekosystémů, v možnosti přežití chráněných, ale i méně významných živočišných a rostlinných druhů, v podílení se na snižování povrchového odtoku a zároveň ve zvyšování retenční schopnosti území.

Dočtěte se více o ochraně studánek. Metodický materíál ke stažení najdete pod článkem.
PřílohaVelikost
Metodický materiál24.28 MB