„Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“

BioJako již každoročně na podzim, také letos proběhne tradiční akce Ministerstva zemědělství „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství“. V rámci tohoto týdne je připraveno množství akcí pro věřejnost. Na níže uvedených stránkách můžete nahlédnou do kalendáře akcí. Najdete zde informace o exkurzích na farmy, jarmarcích, dožínkách, ochutnávkách biopotravin a dalších zajímavých událostech v oblasti ekologického zemědělství, které poučí a potěší..

Seznam akcí k Měsícu biopotravin, ale i recepty z bio surovin, můžete najít na http://eagri.cz/public/eagri/mesic-biopotravin/o-bio.

Převzato z: http://eagri.cz/public/eagri/mesic-biopotravin/o-bio