Kde sehnat hliněné omítky?

Hliněnou omítku je možno v již připravené suché směsi sehnat u několika českých výrobců:

Také firma Baumit vyrábí hliněné omítky.

Jak vyrobit hliněnou omítku svépomocně?

Zjednodušeně lze říct, že se jedná o směs jílu a písku. V běžných podmínkách lze podomácky
vyrobit hlavně hrubou hliněnou omítku. Jemná hliněná omítka si vyžaduje menší frakce písku
a přesáty jíl, a tak se spíš doporučuje ji koupit.

Následující postup je pro výrobu hrubé hliněné omítky. Základní ingredience jsou:

  • jíl, může být nakopaný na místě nebo možno použít staré kotovice/vepřovice nebo ho
    možno ho koupit v místní cihelně.
  • písek, přidává se písek nepraný, frakce 2 – 8 mm
  • výztuž, jako výztuž se používají přírodní vlákna např. slaměná řezanka, plevy, řezanka ze sena nebo konopné vlákno.


Tyto ingredience namíchejte v přibližně poměru 5 jíl : 2 písek: 2 výztuž.

Pro venkovní hrubé omítky možno použít i tradiční směs jílu, kravského hnoje a písku
v poměru 3 jíl: 3: hnůj: 1 písek. Kravský hnůj slouží jednak jako výztuž a jednak je to složka
zvyšující odolnost omítky vůči vodě.

V závislosti na složení jílu lze přidávat a ubírat písek a výztuž, doporučuje se omítku
vyzkoušet.

Může dojít k malému smrštění a vypraskání omítky, což není na závadu, v případě velkých
prasklin nebo až odlupování omítky po vypraskání se doporučuje zvýšit podíl písku.
Hrubá omítka se nanáší běžně ve vrstvách 2 – 5 cm (u větších vrstev je potřeba upravit směs
nebo nanášet po více vrstvách).

Míchání: vzhledem k tomu, že směs bývá většinou hustší, nejlépe se směs míchá dostatečně
výkonným ručním míchadlem nebo se šlape nohama v kádi.

Hrubou omítku lze nanášet rukama nebo klasicky hladítkem, praskliny po sušení vyplnit a pak
se nanáší jemná omítka ve vrstvě 3 – 5 mm.