12/2009 - Je balená voda zdravější než voda kohoutková?

Je balená voda zdravější než voda kohoutková?

V říjnu 2009 uskutečnil časopis TEST laboratorní rozbor balených vod (18 vzorků výrobků) a
zároveň pro porovnání byly odebrány vzorky vody z vodovodu (5 vzorek z velkých měst:
Brno, Praha, Ostrava, Liberec, Plzeň).

Balená voda v testu obsahovala nedovolený výskyt cizorodých organických látek. Pramenité
vody Bonaqua, Aqua Belle, S Budget a Tesco Value obsahovaly rakovinotvorný
benzo(a)pyren. Ve vodě Aquila aqualinea a Aqua Bella zase analýzy odhalily polycyklický
aromatický uhlovodík a chloroform. Voda z vodovodu v Ostravě sice také převyšovala český
limit na obsah chloroformu, no co se týče směrnic EU (české normy jsou dvakrát přísnější), je
tento obsah hluboko pod limitem.

Vody Rajec a Dobrá voda jsou v podezření, že prošli nějakou nedovolenou „antimikrobiální“
úpravu, jelikož vykazovali nezvyklé nulové hodnoty organotrofních bakterii. Tyto bakterie
jsou méně závažné jako fekální bakterie, vysoké počty můžou signalizovat průnik povrchové
vody do podzemního zdroje, nebo nesprávnou výrobu a zpracování vody, nebo nesprávné
skladování.

Vícero vzorků vody obsahovalo vyšší obsah barvyva a sodíku, který např. škodí ledvinám a
zvyšuje tlak krvi. Celková tvrdost byla velice nízká, to znamená, že zatěžuje tělo
nadbytečnými minerály.

Tímto testem si voda kohoutková voda „šplhla“ a my ji můžeme klidně pít, brát si sebou ke
svačině do práce či do školy. Ušetříme si peníze (voda z kohoutku je asi 125 x levnější),
zdraví a minimalizujeme např. i kamionovou přepravu balených vod a odpady ve formě PET
láhví.

Obecně je kvalita pitné vody z kohoutku v České republice velmi dobrá. Pokud nám vadí
chlór (jeho množství je zdraví neškodné) necháme čerstvě napuštěnou vodu odstát na vzduchu
nebo v lednici.

Pro bližší zájemce k stažení detailní výsledky testu ve formátu pdf.

Zdroj:

Časopis TEST, 10/2009
http://www.veronica.cz/?id=376
PřílohaVelikost
Balené vody a pitná voda z kohoutku1.54 MB