Chceme poslat dobrovolníka na zkušenou aneb Vysílající organizace


Vysílající organizací se může stát škola, nezisková, ale i zisková organizace. Na starosti má přípravu a podporu dobrovolníka před zahájením dobrovolné služby, během ní a po ní. Vysílající organizace má nárok na 100% pokrytí mezinárodních cestovních nákladů souvisejících s příjezdem a odjezdem dobrovolníka do hostitelské organizace. Stejně tak má právo na příspěvek ve výši paušální částky na pokrytí nákladů spojených s vysíláním, uhrazení všech mimořádných výdajů spojených s vysláním znevýhodněného dobrovolníka (lékařské ošetření, speciální příprava). Vysílající organizace je po celou dobu pobytu s dobrovolníkem v kontaktu a pokud je to potřeba, pomáhá mu řešit případné problémy a komplikace.

Povinností vysílající organizace je uhradit dobrovolníkovi cestu, víza, očkování, pojištění (hrazeno z prostředků ČNA). Pomáhá dobrovolníkovi s výběrem projektu, do něho se zapojí (v ideálním případě ho do příprav jeho dobrovolnického pobytu zapojí), zjišťuje dobrovolníkovu motivaci, schopnosti a dovednosti (tyto informace následné předává hostitelské organizaci). Stejně tak zajistí, aby dobrovolník prošel školením o Evropské dobrovolné službě (ve spolupráci s ČNA).

Pokud se chcete stát vysílající organizací, musíte se podobně jako hostitelská organizace, projít akreditací. Co to v praxi znamená?

Akreditace krok po kroku

1.      Zaslání motivačního dopisu ČNA. V dopise popíšete, proč se chcete stát vysílající organizací.

2.      Vyřízení a zaslání ČNA dobrozdání od místního úřadu či jiné instituce (organizace, se kterou dlouhodobě spolupracujete apod.), která se za vaši organizaci zaručí.

3.      Absolvování akreditačního školení, které ČNA pořádá pro zájemce zdarma 2-3x ročně. Aktuální termíny najdete na www.youth.cz.


4.      Vyplnit a na adresu ČNA zaslat anglicky vyplněný formulář Expression of Interest.

5.      Poté, co splní tyto čtyři předchozí kroky, vyšle k vám ČNA svého zástupce na monitorovací návštěvu, v rámci které doladíte další potřebné náležitosti.