Chceme přijmout zahraničního dobrovolníka aneb Hostitelské organizace


Hostitelskou organizací se může stát škola, nezisková, ale i zisková organizace. Po dobu dvou měsíců až jednoho roku hostí dobrovolníka, o kterého se po celou dobu jeho pobytu stará. Poskytuje mu bezpečné a slušné životní i pracovní podmínky, přiměřenou osobní a jazykovou podporu. Tomu všemu napomáhá osoba tzv. mentora, neboli důvěrníka, který dobrovolníka celou dobu provází, je mu vrbou, pomáhá mu s řešením případných problémů apod.

Chcete-li se stát hostitelskou organizací, musíte se akreditovat u České národní agentury MLÁDEŽ. Akreditace je udělována na dobu tří let a její proces je vcelku snadný (pozor – tato akreditace nemá nic společného s akreditací českých organizací podle dobrovolnického zákona).

Akreditace krok po kroku

1.      Zaslání motivačního dopisu ČNA. V dopise popíšete, proč se chcete stát hostitelskou organizací, proč máte zájem přijmou do svých řad dobrovolníka ze zahraničí.

2.      Vyřízení a zaslání ČNA dobrozdání od místního úřadu či jiné instituce (organizace, se kterou dlouhodobě spolupracujete apod.), která se za vaši organizaci zaručí.

3.      Absolvování akreditačního školení, které ČNA pořádá pro zájemce zdarma 2-3x ročně. Aktuální termíny najdete na www.youth.cz.

4.      Vyplnit a na adresu ČNA zaslat anglicky vyplněný formulář Expression of Interest.

5.      Poté, co splní tyto čtyři předchozí kroky, vyšle k vám ČNA svého zástupce na monitorovací návštěvu, v rámci které doladíte další potřebné náležitosti.

6.      A nyní nic nebrání tomu, aby vám byla udělena akreditace. Certifikát získáte zhruba do šesti týdnu od prvního kroku. Následně bude vaše organizace zveřejněna v databázi schválených hostitelských organizací na stránkách www.sosforevs.org a na http://ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_db_en.html

Práva a povinnosti hostitelské organizace

Jako hostitelská organizace máte nárok na obnos určený na dobrovolníkovo kapesné, příspěvek na hostitelské aktivity, tedy na ubytování, stravu, dohled na dobrovolníka (příspěvek pro mentora), školení, podporu a poradenství. Co se týče samotného dobrovolníka – máte samozřejmé právo na informace o člověku, který u vás bude na dobrovolnický pobyt nastupovat, máte zaručeno právo na informace o návazných aktivitách dobrovolníka po skončení jeho pobytu a také vám na konci projektu bude zajištěna zpětná vazba od vysílající organizace.

Každá hostitelská organizace musí detailně popsat svoji činnost a úkoly, jimž by se dobrovolník měl věnovat. Tyto informace jsou zveřejněny v Host Expresion of Interest (přihlášce do databáze hostitelských zemí). Po příjezdu dobrovolníka hostitelská organizace zjišťuje popříjezdové školení, jazykový kurz, ubytování, stravu a mentora. Zároveň dobrovolníkovi průběžné vyplácí kapesné. Důležité je, že hostitelská organizace musí být schopna postarat se o dobrovolníka i mimo dobu, kdy pro ni „pracuje“. Měla by mu zajistit nabídku volnočasových aktivit, pomoci mu začlenit se do nového prostředí, aby nestrádal a nenudil se.

Uvažujete-li o akreditaci coby hostitelská organizace, obraťte se na:

Magdu Wagenknechtovou Svobodovou, e-mail: magdas@youth.cz

Petra Syručka, e-mail: petrs@youth.cz