Dobrovolnictví v rámci EDS


Evropské dobrovolné služby se mohou zúčastnit všichni mladí lidé ve věku 18-25 let. Je pouze na nich, jakému tématu se chtějí v rámci dobrovolnického pobytu věnovat (ekologie, sociální oblast, práce s dětmi a mládeží, informační apod.) a jak dlouho. Pobyty mohou být krátkodobé (od dvou týdnů do dvou měsíců) či dlouhodobé (dva měsíce až rok). Podle slov Kateřiny Petrášové z Centra volného času Lužánky jsou ideální minimální dobou pro dobrovolnický pobyt tři měsíce – během nich si dobrovolník i organizace na sebe navzájem zvyknou, dobrovolník má čas se aklimatizovat.

Zájemce či zájemkyně o dobrovolnickou službu si může vybrat z on-line databáze projektů, do nichž se v zahraničí může zapojit. Důležité je, že dobrovolník za svoji účast v EDS nic neplatí. Hrazeno má cestovné, ubytování, stravné, pojištění, víza, případně očkování a navíc po celou dobu svého pobytu dostává minimální kapesné. Pamatováno je i na jazykovou výuku, na kterou má v rámci svého pobytu mladý člověk nárok.

Po celou dobu pobytu (jakožto i před a po něm) je o dobrovolníka dobře postaráno. Kromě hmotného zabezpečení zajišťuje hostitelská organizace dobrovolníkovi tzv. mentora neboli důvěrníka. Ten pomáhá dobrovolníkovi řešit případné problémy, je mu nápomocen s vyřizováním ubytování, hledáním volnočasových aktivit nebo provozními věci (kde nakoupit, kontakty na lékaře apod.). Po skončení pobytu může dobrovolník v rámci Projektu absolventa EDS pořádat o grant.