3/2011 Je polystyrén jedovatý?

Polystyrén patří mezi termoplasty a na trhu se nachází pod různými obchodními názvy, např. Styrodur, Styroflex. Pro své dobré tepelné vlastnosti a relativně nízkou cenu se často používá jako izolant. Polystyrén uvolňuje nezreagovaný monomer styren, který je toxický a řadí se mezi karcinogeny. Do organizmu se dostává hlavně vdechováním. Z tohoto důvodu se polystyrén nepoužívá nebo by se měl jen minimálně používat do interiérů. Jeho recyklace je obtížná, jeho výroba je energeticky náročná, proto je z hlediska dopadů na životní prostředí a zdraví lepší nahradit ho přírodnější izolací. Spalování polystyrénu v domácích kamnech nebo v ohništi je zdraví škodlivé.

Zpracovala: Miloslava Hazuchová