5/2011 Jsou bio potraviny zdravější?

Ekologické zemědělství (dále EZ) zakazuje chemizace půdy a vody, proto je riziko konzumace chemických látek minimální. Smyslem EZ není  jen  produkce zdravých potravin, ale i vytváření zdravé krajiny, která má následný  pozitivní vliv na zdraví lidí. EZ současně přispívá k vyšší rozmanitosti krajiny, co do výskytu rostlinných i živočišních druhů.

Z výsledků srovnávacích výzkumů (není jich zatím mnoho) biopotravin a běžných potravin vyplývá, že bioprodukty obsahují vyšší obsah vitamínů např. vitamínu C a betakaroténu.

Co se týče kontrol v EZ, dělí se na pravidelné kontroly (jsou prováděny jednou ročně) a namátkové kontroly. Pokud vznikne podezření, odebírají se vzorky k laboratornímu šetření.

Dovážené bio potraviny podléhají stejným kontrolám jako bioprodukce v zemích Evropské unie, i když v případě Číny lze pochybovat o dodržování podmínek EZ, stejně tak o dodržování lidských prav pracovníků. To je důvod, proč se zdravý selský rozum přimlouvá spíš za konzumaci kvalitních českých výrobků než dovážených bio potravin. Ekologickou stopu dováženého bio produktu zvyšuje i doprava. Ideál představuje domácí bioprodukt.

Biopotraviny obsahují jen vybrané emulgátory (tzv. „E-čka“) v menším počtu, než se používá běžně (a to přesně 49 z 300 běžně používaných). Upřednostňují se přírodní látky a pořád se hledají přírodní alternativy např. k dusitanovým solím (případ uzenin). Celkově jsou biopotraviny zpracovávány šetrnějšími postupy (např. bio džusy se nesmí vyrábět ředěním z koncentrátu). Díky omezení přídatných látek a šetrnějšímu zpracování se zvyšuje senzorická hodnota biopotravin, jednoduše řečeno, např. sníme-li bio jablko, užijeme si vyšší požitek.

Zpracovala: Mgr. Miloslava Hazuchová

Zdroj: www.biospotrebitel.cz