strict warning: Only variables should be passed by reference in /web/htdocs1/barvineknet/home/mujhost/poradna.barvinek.net/modules/book/book.module on line 560.

Zaniklé středověké osady Drahanské vrchoviny

 PluzinyPod pojmem zaniklá nebo pustá osada myslíme vesnici, kterou její obyvatelé z různých důvodů opustili a ponechali svému osudu. Je třeba rozlišovat případy, kdy s osadou zanikla veškerá orná půda (plužina) nebo jen její část, nebo kdy část plužiny nebo celá plužina přešla do užívání sousední existující osady nebo osad. Historicko-geografický výzkum zaniklých středověkých osad (ZSO) a jejich plužin je součástí sídelní historické geografie. Účelem takto pojatého h.g. výzkumu je vypracovat obraz středověké krajiny a přispět svým dílem jednak k představě o práci a životních podmínkách obyvatel středověké vesnice, jednak k určení změn v tvářnosti krajiny, vzniklých pustnutím osad a plužin včetně ekologických dopadů. Nemalý význam má také topografická dokumentace ZSO a plužin, jejichž stopy jsou v poslední době nenahraditelně ničeny. Tímto způsobem je alespoň uchován jejich obraz pro budoucnost...." Ervín Černý: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin (Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrch.), Brno 1992.

Zaniklé středověké osady (ZSO) jsou zvláštním fenoménem v krajině Drahanské vrchoviny. I když jsou na Moravě oblasti, kde jich nalezneme ještě více než zde (např. Dačicko), snad nikde jinde neměly tyto zaniklé osady takový význam ve vývoji krajiny a neovlivnily tak významně její dnešní charakter (pomineme-li sídla zaniklá v pohraničních oblastech až po druhé světové válce). Drahanská vrchovina má nejvyšší hodnotu kvocientu zániku (poměr zaniklých osad k existujícím sídlům) z celé Moravy – téměř 42 % (průměr pro Moravu činí 32 %). Na Drahanské vrchovině byl také jako v jediném regionu u nás díky čtyřicetileté terénní práci profesora prof. Ervína Černého proveden komplexní historicko-geografický výzkum. Jeho výsledky byly zveřejněny v práci, citované v úvodu. Na Drahanské vrchovině se navíc nachází jedna z archeologicky odkrytých a prozkoumaných ZSO (Bystřec u Jedovnice na okrese Blansko, kde provádí dlouhodobý výzkum brněnské Moravské zemské muzeum) a archeologové tak doplňují to, co pouhý průzkum reliktů po ZSO v terénu říci nemůže.

PřílohaVelikost
Mapa389.13 KB