Biopotraviny a ekologické zemědělství

Biopotraviny a ekologické zemědělství

Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství, ve kterém se hospodaří šetrným způsobem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě vůbec. Nepoužívají se pesticidy, umělá hnojiva a geneticky modifikované organismy (GMO), zvířata se chovají s možností výběhu nebo pastvy, krmí se přirozenými krmivy bez stimulátorů růstu či hormonálních přípravků. Při zpracování biopotravin nejsou použita umělá barviva, aromatické konzervační látky, dochucovadla a další cizorodé přídavné látky. Produkce surovin a celý výrobní proces biopotravin je kontrol,ován a následně certifikován a podléhá přísným pravidlům Zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. a Nařízení rady EHS č. 2092/1991. Dozor nad systémem vykonává Ministerstvo zemědělství ČR.

Biopotraviny na trhu poznáme podle nezaměnitelné značky (zelené zebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. Tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Správně označený bioprodukt nese i znak kontrolní organizace – v České republice je to CZ-KEZ. U nebaleného zboží jako je pečivo, ovoce, zelenina, brambory nebo mléko ze dvora, musí prodávající doložit původ potraviny platným osvědčením o bio původu. Novou povinností bude brzy uvádět na každém biovýrobku evropské logo.

Ekologicke zemedelstvi

Biopotraviny pocházející ze zemí Evropské unie nesou tento znak:

Bio zemedelstvi

 

Proč jíst biopotraviny?

  •   Biopotraviny jsou oproti konvenčním potravinám zdravější, protože neobsahují chemické přídatné látky jakými jsou například pesticidy, herbicidy, antibiotika a jiné látky
  •  Biopotraviny neobsahují žádné geneticky modifikované organismy.
  • Nákupem biopotravin, podpoříte ekologicky šetrné zemědělství – šetrné zacházení s krajinou i zvířaty.
  • Výborně chutnají.