Proč jsou fosfáty škodlivé

Fosfáty z pracích prostředků jsou jedním z podstatných zdrojů,  kterým se fosfor dostává s odpadními vodami do vod povrchových. Fosfor se v čistírnách odpadních vod  doposud neodstraňuje (a tam, kde se už technologie instalovala, to znamená velké náklady). Z obcí, které mají sice kanalizaci, ale vody se nečistí, teče fosfor přímo do řeky či potoka. V povrchových vodách, zejména v nádržích (rybnících, přehradách, jezerech) je fosfor důležitou a v zásadě limitující živinou, na kterou se sinice těší, která je pro jejich  růst určující. Dusík, který rovněž ke svému životu potřebují, totiž umí získávat ze vzduchu. V okamžiku, kdy zákaz fosfátů v pracích prostředcích začal platit, zastavil se přísun fosforu z toho zdroje, který je nejjednodušeji kontrolovatelný.

Proces, který bude následovat, bude dlouhý a značně nákladný. Nadbytek fosforu, který se nyní ve vodách a zejména v sedimentech nachází a který řasy a sinice mohou ke svému růstu využívat, se z nádrží jen tak neztratí. Jistou roli vykonají v následujících letech procesy biologické, ledaskde se bude muset přistoupit k mechanickému odstranění sedimentů, česky řečeno bagrem. Podstatné je, že to nebude již práce sysifoská, nýbrž jen mravenčí. Nadějí nechť nám jsou příklady ze západní Evropy, které dokazují, že zákaz pomáhá a že se vody do dobrého stavu navrátit umějí. 


Zdroj: Časopisu Veronica č. 2/2006 (rubrika Ekologická poradna), autoři Yvonna Gaillyová a Petr Ledvina.