2/2010 - Přírodní barvy do interiéru i exteriéru

Přírodní barvy do interiéru i exteriéru

Základní rozdíl mezi přírodními barvami a běžnou barvou je, že není vyrobená z ropy.
Přírodní barvy neobsahují aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, fenoly), dioxiny,
formaldehyd, trichloretylen apod. Obsahují minimum organických těkavých látek.

Přírodní barvy jsou difúzně otevřené (propouštějí vodní páry), co napomáhá regulaci vlhkosti.
Právě vlhkost může být u různých materiálů problematická, pro možnost vzniku plísní. ¨
Jedná se například o kaseinové barvy (kasein je mléčná bílkovina), které dýchají. Přírodní
barvy obsahují barevné výtažky z hlín, minerálů nebo rostlin (např. z ořechu vlašského nebo
břízy).

Tyto barvy nabízejí zdravější alternativu pro náš domov i přírody. Jejich výrobní cyklus je
k životnímu prostředí šetrnější a méně nároční na energii. Na našem trhu jsou k dostání
zahraniční přírodní barvy značky Biofa a Kreidezeit.