11/2010 Co znamená přírodní zahrada?

Přírodní zahrada je užitková zahrada, ve které se hospodaří bez pesticidů, bez umělých hnojiv a bez rašeliny. Není to jen normální užitková zahrada, obsahuje i kousek divočiny, tj. záměrně vytváří podmínky pro život volně žijících druhů zvířat (ježek, vážka, motýly) i druhy divokých rostlin.

Jsou stanovena přesná kriteria, která by se měla v přírodní zahradě dodržovat např. využití dešťové vody, druhová rozmanitost, zahradní prvky pro obojživelníky či ovocné stromy nebo keře. Doporučuje se střídavé obdělávání půdy, jehož cílem je vzájemné podpora jednotlivých druhů rostlin. Nerozlišuje živočichy na užitečné a škodlivé. Toto rozdělení si vymyslel člověk, ale příroda se přirozeně snaží o zachování rovnováhy a potřebuje i tzv. škůdce - například mšice jsou nutné pro život sluníčka sedmitečného (berušky). Všechny živočichy mají v přírodě i v přírodní zahradě své místo a svou funkci.

Více informací: www.prirodnizahrada.eu , www.prirodnizahrady.com