7/2010 - Obsahují biopotraviny více přírodních toxinů?

Způsob pěstování ovlivňuje obsah přírodních toxinů minimálně. Přírodní plísně (mykotoxiny) se vyskytují spíše kvůli chybám při uskladnění či dopravě. Existuje předpoklad, že když ekologické zemědělství nepoužívá fungicidy, tak se obsah mykotoxinů u biopotravin zvýší. Rada studií tento předpoklad ale nepotvrdila. Kontrola procesu zpracování a uskladnění biopotravin zajišťuje včasné rozeznání a vyloučení rizika přítomnosti mykotoxinů.

Z konvenčního zemědělství je známo, že ani používání fungicidů nedokáže úplně zabránit vzniků plísní. Existuje teorie, že biopotraviny jsou odolnější vůči plísním, protože rostliny či chovné zvířata jsou méně stresovány. Profesorka Jana Hajšová z Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze říká: "Zakázané používání fungicidů nahrazuje citlivý přístup k půdě a znalost všech rizikových faktorů. Díky tomu neobsahovaly biopotraviny více mykotoxinů než konvenční potraviny. Ty byly vytvořením superstresových podmínek při zásahu některými fungicidy paradoxně více kontaminované, přestože byl parazit eliminovaný."

Zpracovala: M. Hazuchová

Zdroj: Kvalita a bezpečnost biopotravin, Bioinstitut, 2008