Středověká vápenka u Rychtářova

Před třemi lety byl učiněn Mojmírem Režným významný historický i geologický objev. V lese nedaleko trati Vápenný žleb byly objeveny relikty prastaré vápenky. V bezprostřední blízkosti vápenické pece bylo lokalizováno rozsáhlé povrchové dobývání vápenců třetihorního stáří. Většinou se jedná o vápence řasové z období badenu. Mocnost poloh s vápenci dosahuje řádově 1,5 – 2 metru, což je patrné přímo v terénu, kde lze dokonce nalézt prospekční sondy. Rozloha těžebního místa je větší než 1200 m2. Přítomnost třetihorních vápenců dokazuje, že třetihorní moře pravděpodobně zasahovalo mnohem hlouběji do Drahanské vrchoviny, než se původně předpokládalo.