Plavební kanál Suchý – Šmelcovna

Unikátní technickou památkou (bohužel bez legislativní ochrany) je 8 km dlouhý plavební kanál Suchý – Šmelcovna (Boskovice), který v minulosti sloužil k plavení dřeva z drahanských lesů. Tento kanál překonával rozvodí (z povodí Punkvy do povodí Bělé) a je technicky srovnatelný se známým Schwarzenberským kanálem na Šumavě. Pravděpodobně je dokonce o něco starší. Pokud by se tato skutečnost prokázala, jednalo by se zřejmě o nejstarší dochovaný plavební kanál u nás. S existencí kanálu souvisely také úpravy některých přítoků Bělé nad ústím do tohoto kanálu (Višňový a Kořenecký potok).