Větrný mlýn v Ruprechtově

Je zapsán jako chráněná technická památka I. kategorie s ochranným pásmem stavby. Zděný větrný mlýn byl v Ruprechtově vybudován v trati „V Žlíbkách“, vpravo od silnice do Podomí. Počátky zděného mlýna v Ruprechtově sahají podle dosavadních zjištění k roku 1873. Je pravděpodobné, že zděný větrný mlýn měl v této době tradiční pohon větrným kolem o čtyřech křídlech – lopatách, vyplněných dřevěnými štěpinami – péry – vkládanými do rámu lopat podle síly větru. Tento mechanismus se v Ruprechtově nedochoval, ale obdobný můžete pozorovat na rudickém Větřáku. Zcela jiná stavební a konstrukční situace nastala pravděpodobně v letech 1882 -1884, kdy byla na ruprechtovský „holaňďan“ instalována místo starých dřevěných lopat nová větrná turbina, zvaná podle svého vynálezce a konstruktéra, amerického farmáře Halladayova turbina. Na Drahanské vysočině se doposud podařilo zjistit pouze tři mlýny, kde byla instalována Halladayova větrná turbína – v Ruprechtově, v Sivicích (Pozořicích) a ve Tvarožné u Brna. Předpokládá se, že nejstarší z nich je právě Halladayova turbína v Ruprechtově. Turbíny v Sivicích a Tvarožné zanikly již ve 30. letech 20. století. Turbína v Ruprechtově přečkala ve funkčním stavu i léta třicátá a čtyřicátá. Provoz zde byl zastaven tzv. říšskoněmeckou vojenskou správou.

Předpokládá se, že ještě po válce se ve mlýně občas šrotovalo, ale mletí již obnoveno nebylo. Přesto, že byly větrné turbíny velkým technickým pokrokem, neobstály v konkurenci mlýnů vodních a motorových. Posledním mlynářem v Ruprechtově byl pan J. Tesař, který po znárodnění vlastního majetku v roce 1948 z Ruprechtova odešel. V 50. letech přešla budova do rukou nejrůznějších „uživatelů“, kteří tu „hospodařili“ po svém. Památkáři marně volali v 70. letech po ochraně mlýna, jeho chátrání však pokračovalo. Teprve 90. léta přinesla obrat. Realizace rozsáhlé rekonstrukce se ujala vnučka posledního mlynáře pana J. Tesaře, ing. arch. Blanka Sládková. 

Vzhledem k tomu, že se žádná podobná turbína u nás ani v okolních zemích nedochovala, je ruprechtovský mlýn s Halladayovou turbínou unikátní technickou památkou v celé střední Evropě.