Geomorfologické členění Drahanské vrchoviny

Drahanská vrchovina - geomorfologický celek v České republice spadající pod Brněnskou vrchovinu (soustava Česko-moravská soustava) s okrsky Konická pahorkatina, Adamovská pahorkatina a Moravský kras.