Zvířena čtvrtohor

Rozhodujícím činitelem bylo ve čtvrtohorách opakované střídání dob ledových a meziledových. Původní teplomilnou třetihorní zvířenu vystřídala v dobách ledových zvířena velmi chladných arktických oblastí s mamutem, dlouhosrstým nosorožcem, sobem, turem pižmovým, polární liškou, lumíkem, rosomákem a kurem sněžným, dále zvířena alpinská (původně žijící ve vysokých horách), k níž patří kamzík, kozorožec, svišť alpský a kur alpský a zvířena stepní (step - porost travin a dřevin) s koněm Przewalského, divokým oslem, antilopou sajgou, syslem a tarbíkem (malí hlodavci pohybující se skokem). V teplých dobách meziledových žil u nás lesní slon, nosorožec Merckův, jelen. Kosti těchto zvířat nacházíme ve spraši cihelen a v jeskyních Moravského krasu. Nalézáme v nich i nástroje pračlověka (od poslední doby ledové). Spolu s pračlověkem žili na našem území medvěd jeskynní, lev šavlozubý a hyena.