Na vlhkých loukách

Vlhké náhorní louky se v minulosti vyznačovaly velmi pestrou květenou. Hojně zde byly zastoupeny i druhy vstavačovité. Odvodňováním se urychlil odtok vody. Následně došlo k poklesu spodních vod a louky zasychaly. Změněné životní podmínky měly za následek vyhynutí mnoha druhů rostlin. Přesto můžeme místy nalézt ostrůvky původní vegetace. Prosím, chovejte se k nim zdvořile a pamatujte, že krásy se dotýkáme jen srdcem.

Z chráněných a ohrožených druhů rostlin se na vlhkých lukách Drahanské vrchoviny vzácně vyskytují např. okrotice červená (2), tolie bahenní (2), kosatec sibiřský (2), všivec bahenní (2), medovník velkokvětý (3), bledule jarní (3), prstnatec májový (3), upolín nejvyšší (3), vemeník dvoulistý (3), okrotice dlouholistá (3), vachta trojlistá (3), lilie zlatohlavá (3, výskyt spíše na vápnitém podkladu), všivec lesní, prvosenka vyšší, bradáček vejčitý, hruštička zelená, kakost hnědočervený, lýkovec jedovatý, sněženka podsněžní, lilie zlatohlavá (spíše na vápnitém podkladu), kosatec žlutý, kozlík dvoudomý. Literatura uvádí i mečík obecný.

Z chráněných a ohrožených živočichů uvádíme alespoň ještěrku obecnou (2). Slepýš křehký (2) - beznohá ještěrka s hadovitým tělem, často z neznalosti pronásledovaný neškodný druh. Brzy z jara najdeme u vody mnoho obojživelníků. Většina z nich je chráněna. V lesích na Drahanské vrchovině se velmi daří mlokovi skvrnitému ( 2, u nás velmi hojný, jinde vzácný). Je zbarven černožlutě, ocas kratší než tělo. Ukrývá se ve vlhkém listí kolem potůčků. Vylézá zejména za deštivého počasí, kdy se vydává na lov. V tůňkách potoků žije čolek obecný a velký. Nejhojnější je čolek horský. Na keřích u vody můžete pozorovat rosničku zelenou ( 2, konce prstů má rozšířené v přísavky - bezpečný pohyb po keřích), u lesních potoků skokana hnědého (chomáče vajíček), ropuchu obecnou (vajíčka klade v řetízcích).

Louky kolem potoka Malá Haná

Na loukách kolem potoka je spousta dalších zajímavých živočichů. Z pod nohou vyskakují hejna sarančat (tykadla kratší než tělo), která vydávají třením křídel cvrčivý zvuk Z motýlů se vyskytuje např. perleťovci, babočka paví oko, babočka osiková, babočka kopřivová babočka bílé C, babočka admirál, lišaj smrtihlav (na hrudi má žlutou kresbu v podobě lebky), dlouhozubka svízelová (žije na lesních loukách, ale zalétává i k oknům obydlí, kde jsou kvetoucí rostliny; po způsobu kolibříků se dokáže zastavit na jednom místě ve vzduchu a sát nektar z květů) aj. Z roztočů je v lese nebezpečné klíště (přenáší původce zánětu mozkových blan a boreliózy).V místech starých dubů létává náš největší brouk roháč obecný. Kolem potoka poletují další zástupci hmyzu např. jepice, chrostík, pošvatka, motýlice, vážky a šídla.. Velmi hojná je zde zmije obecná (1, jedovatá, na hřbetní straně má černou klikatou čáru) a užovka obojková (3). Vzácně na sušších místech užovka hladká (2). Nad loukami poletuje konipas bílý, konipas horský. Pozorovat můžete i ledňáčka říčního (2) a skorce vodního. Stále častěji se objevuje čáp bílý (3) a v hlubokém lese dokonce i čáp černý (2).