Ve vodě

 Nejčastější byliny mokřadů

Řeřišnice hořká, řeřišnice luční, mokrýš střídavolistý, blatouch bahenní, orsej jarní, prvosenka vyšší, violka bahenní, hadí mord nízký, tužebník jilmový, škarda bahenní, žluťucha luční, kyprej vrbice, kohoutek luční, smolnička obecná, vrbina obecná, vrbina penízková, ocún jesenní, křivatec žlutý, sítina klubkatá, suchopýr úzkolistý, suchopýr širolistý, skřípina lesní, rákos obecný, orobinec širolistý, orobinec úzkolistý, mnoho druhů ostřic, pcháč zelinný, pcháč bahenní, pcháč potoční, pcháč šedý aj. Vzácně nacházíme puškvorec obecný, ďáblík bahenní.

Nejčastější dřeviny mokřadů

Olše lepkavá, olše šedá, vrba obecná (jíva); vrba nachová a vrba košíkářská (používají se k pletení košíků) a další druhy vrb;

Ve stojatých vodách zastihneme

Perloočky, buchanky, lasturnatky, občas pijavku koňskou (častěji v návesních rybnících), v bahně akvaristům známé nitěnky. Dále zde žije pavouk vodouch stříbřitý (ve vodě si tvoří bublinu ze vzdušného kyslíku, který dýchá; do bubliny klade i vajíčka).

Nejvzácnějšími a největšími vodními brouky je potápník vroubený a virník obecný. Nápadné jsou vodní ploštice jehlanka válcovitá, splešťule blátivá, bruslařka a znakoplavka. Mnoho druhů hmyzu prodělává ve vodě svůj vývoj. Nacházíme např. larvy chrostíků, jepic , pošvatek, šídel, vážek, komárů a pakomárů. Na kalužinách lesních cest můžete vidět velké množství droboučkého černého chvostoskoka (jako rozsypaný mák).

Potok Malá Haná

Z ryb lze pozorovat pstruha obecného, vranku obecnou (3) a vranku pruhoploutvou (3). Z korýšů blešivce obecného a raka říčního (1). Na spodních stranách kamenů žijí ploštěnky.

V Opatovické přehradě a v lesních rybnících

U Drahan je hojná škeble rybničná (2). V rybnících se nejčastěji vyskytují : kapr obecný, cejn velký , okoun říční, štika obecná, lín obecný, karas obecný.